(+84) 463.28.7979

Sắp có thể sử dụng tên hiển thị trên Google+ cho tài khoản Youtube


Hồi tháng 3 đầu năm, Google từng giới thiệu tính năng cho phép người dùng sử dụng tên tài khoản Google+ để làm tên hiển thị khi tạo tài khoản Youtube mới. Và nay, họ đã bắt đầu áp dụng tiện ích này cho các người dùng đang sử dụng Youtube từ trước đến nay. Cho phép họ dùng tên hiển thị trên Google+ để làm nick sau khi đăng nhập Youtube.

Sau khi đã đổi tên hiển thị

Tính năng này tuy đơn giản nhưng rất có ích cho người dùng, bởi với cơ chế OpenID, một tài khoản GMail có thể sử dụng chung nhiều dịch vụ của Google, nhưng với những người dùng có email dài, ví dụ như culongtinhte2012@gmail.com thì khi đăng nhập Youtube, tên hiển thị sẽ chính là username đó nên không được đẹp cho lắm. Vì vậy, Google đã giúp họ giải quyết vấn đề này bằng cách chọn tên hiển thị bên Google+ để làm tên hiển thị trong tài khoản Youtube. Hiện chức năng này chỉ mới được Google cung cấp cho các khách hàng cá nhân ở Mỹ (không áp dụng cho công ty, doanh nghiệp, tổ chức). Họ cho biết người dùng ở các nước khác sẽ sớm sử dụng được tính năng này, có thể là ngay trong tháng 7/2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>