(+84) 463.28.7979

Sắp có Thông tư về chống thư rác


Người quảng cáo chỉ được gửi thư điện tử hoặc tin nhắn quảng cáo nếu có sự đồng ý của người nhận quảng cáo và sau khi đã thoả thuận về các chi tiết của việc gửi thư điện tử hay tin nhắn quảng cáo.

Đó là một trong những nội dung quan trọng của Thông tư hướng dẫn Nghị định 90/NĐ-CP/2008 về chống thư rác đang được Bộ Thông tin – Truyền thông khẩn trương hoàn thiện.

Theo đó, giữa người gửi thư hoặc tin nhắn quảng cáo và người nhận quảng cáo cần có thoả thuận rõ ràng về loại hình thông tin quảng bá hoặc sản phẩm, dịch vụ mà người được quảng cáo đăng ký nhận; số lượng thư điện tử, tin nhắn quảng cáo tối đa được gửi đến người nhận trong một khoảng thời gian; và thời điểm muộn nhất trong ngày có thể gửi tin nhắn quảng cáo đến người nhận. Nếu không có thoả thuận đặc biệt giữa người quảng cáo và người nhận quảng cáo thì thời điểm này được mặc định là 22h.

Để đảm bảo không vi phạm nghị định về chống thư rác, những người quảng cáo phải lưu giữ lại thông tin về sự đồng thuận của người nhận quảng cáo và sẽ cung cấp các thông tin này cũng như những sự lựa chọn chi tiết về việc gửi thư quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo của người dùng khi được có yêu cầu.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Minh Hồng cho rằng cần sớm làm rõ và văn bản hoá việc xác nhận thoả thuân với người nhận quảng cáo. Vì đây chính là vấn đề có nhiều khả năng tạo nên khiếu kiện. Người nhận có quyền từ chối nhận quảng cáo cho tất cả các sản phẩm hay 1 nhóm sản phẩm đã thoả thuận nào đó của nhà quảng cáo. Đó là biểu hiện của sự điều chỉnh linh hoạt, tuỳ theo nhu cầu nhận thông tin của người được quảng cáo.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh: “Việc xây dựng thông tư này cần thực hiện khẩn trương những cũng cần hết sức thận trọng vì quảng cáo là hoạt động thương mại bình thường của doanh nghiệp và của nền kinh tế.”

Bộ TT-TT đang gấp rút lấy ý kiến các DN để hoàn thiện thông tư và dự kiến ban hành thông tư này vào cuối năm 2008.

Nghị định 90/NĐ-CP/2008 về chống thư rác quy định cụ thể các mức phạt đối với các hành vi vi phạm về thư rác.

Hành vi thu thập địa chỉ điện tử cho mục đích quảng cáo không được sự đồng ý của người sở hữu địa chỉ đó sẽ bị phạt tiền từ 200 – 500 ngàn đồng.

Mức phạt từ 5 – 10 triệu đồng được áp dụng cho hành vi tạo điều kiện, cho phép người khác sử dụng phương tiện điện tử thuộc quyền của mình để gửi, chuyển tiếp thư rác sẽ bị phạt.

Mức phạt 20 – 40 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi trao đổi, mua bán hoặc phát tán các phần mềm thu thập địa chỉ điện tử hoặc quyền sử dụng các phần mềm thu thập địa chỉ điện tử;…

Gửi quá 5 thư điện tử quảng cáo đến 1 địa chỉ thư điện tử trong 24 giờ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người nhận sẽ bị phạt từ 10 – 20 triệu đồng.

Mức phạt cao nhất là 80 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, tin nhắn mà máy chủ gửi thư điện tử, tin nhắn không đặt tại Việt Nam hoặc cung cấp dịch vụ quảng cáo mà không sử dụng số thuê bao do nhà cung cấp dịch vụ VN cung cấp.

Theo VTC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>