(+84) 463.28.7979

Sẽ có phần mềm Zune cho hệ điều hành MacOS


Ai cũng biết từ trước đến giờ phần mềm Zune không chạy trên MacOS mà chỉ chơi với Windows. Điều này làm một số người dùng MacOS phân vân trong việc có mua điện thoại WP7 hay không, vì bắt buộc bạn phải dùng phần mềm Zune để đồng bộ với máy tính.

Có vẻ như sự ra đời của WP7 đã thúc đẩy Microsoft phát triển Zune cho MacOS, việc này đã được Oded Ran thông báo trên trang Twitter của mình. Thông báo này ngay sau đó đã bị xoá bỏ, nhưng như vậy cũng đủ để chúng ta hi vọng, có lẽ thông tin chính thức sẽ có sớm thôi.

Nguồn: TT/engadget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *