(+84) 463.28.7979

Số nhân viên IT rình mò đồng nghiệp tăng


Hơn 1/3 chuyên gia IT lạm dụng mật khẩu quản trị để truy cập dữ liệu tuyệt mật như thông tin lương đồng nghiệp hoặc cuộc họp ban giám đốc.

it-co-worker

Công ty bảo mật dữ liệu Cyber-Ark đã khảo sát hơn 400 chuyên gia IT cao cấp ở Mỹ và Anh và đã phát hiện rằng 35% trong số đó thừa nhận sẽ nhòm trộm, trong khi 74% nói họ có thể truy cập thông tin không liên quan gì đến công việc của họ.

Trong một khảo sát tương tự cách đây 12 tháng, 33% chuyên gia IT thừa nhận sẽ nhòm trộm. “Nhân viên nhòm trộm thông tin nhạy cảm tiếp tục không giảm đi”, Udi Mokady, CEO của Cyber-Ark nói.

Cyber-Ark nói các phản hồi cho thấy họ thông thường truy cập tài liệu nhân sự nhất, tiếp theo là dữ liệu khách hàng, kế hoạch sáp nhập, thâu tóm, sa thải và cuối cùng là thông tin tiếp thị.

Khi các chuyên gia IT được hỏi loại dữ liệu nào họ sẽ lấy đi cùng nếu bị sa thải, khảo sát phát hiện một bước nhảy vọt so với 1 năm trước đây về số phản hồi nói họ sẽ lấy dữ liệu sở hữu và thông tin trọng yếu nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh và an ninh doanh nghiệp.

Khảo sát phát hiện số nhân viên sẽ lấy các báo cáo tài chính hoặc kế hoạch thâu tóm, sáp nhập tăng gấp 6 lần, số sẽ lấy mật khẩu của CEO và các kế hoạch nghiên cứu, phát triển tăng gấp 4 lần.

Theo Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>