(+84) 463.28.7979

Sử dụng biểu tượng lớn với Internet Explorer 9 trong Windows 7


Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng biểu tượng lớn trên thanh địa chỉ và Favorites/Command bar với Internet Explorer. Biểu tượng nhỏ được sử dụng mặc định.

Ví dụ:

Với biểu tượng lớn.

Internet-Explorer-9

Với biểu tượng nhỏ.

Internet-Explorer-9

Các bước thực hiện:

Bước 1: Mở registry từ menu search gõ “regedit”.và nhấn Enter

Bước 2: Bạn di chuyển tới: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\CommandBar

Bước 3: Ở khung bên phải, click đúp vào “SmallIcons” và thay đổi giá trị từ 1 thành 0.

Nếu giá trị không có sẵn, bạn có thể tạo nó.

Chuột phải vào khu trống và chọn New | DWORD (32-bit) Value.

Bạn đổi tên thành: SmallIcons và để giá trị 0.

Bước 4: Log offlog in hoặc khởi động lại máy tính.

Để thay đổi trở lại biểu tượng nhỏ bạn chỉ cần thay đổi giá trị trở lại là 1.

Enjoy!!!!

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>