(+84) 463.28.7979

Sử dụng công cụ Disk Cleanup để loại bỏ những file rác trên Windows 7


Windows 7 có một công cụ dọn dẹp file tiện dụng mà nó sẽ tìm và loại bỏ các file không cần thiết tích tụ trên máy tính của bạn theo thời gian. Nhiều trong số những tập tin này sẽ là old ” temporary” các tập tin được sử dụng một lần nhưng bây giờ chỉ mất không gian.

Để bắt đầu, bạn cần phải mở công cụ “Disk cleanup” từ Run bằng cách gõ “cleanmgr.exe” hoặc gõ “Disk Cleanup” trên Start menu Search.

Disk cleanup

Khi chạy “Disk Cleanup” bạn sẽ được yêu cầu lựa chọn ổ đĩa cần thực hiện “Disk Cleanup”. Sau khi lựa chọn xong, nhấn OK để bắt đầu thực hiện.

Disk-cleanup

Quá trình quét sẽ mất một ít thời gian, nó phụ thuộc vào dung lượng của ổ đĩa.

Disk-cleanup

Bây giờ bạn có thể tùy chọn để loại các file bạn muốn xóa, từ các tập tin tạm thời để báo cáo lỗi được lưu trữ. Đánh dấu vào các ô tương ứng với các mục bạn muốn xóa và sau đó nhấn OK:

Disk-cleanup

Click “Delete files” ở cửa sổ xác nhận, nếu bạn chắc chắn là muốn loại bỏ nó.

Disk-cleanup

Một thanh tiến trình sau đó sẽ xuất hiện trong khi các tập tin được gỡ bỏ, sau này, bạn sẽ được một số không gian đĩa trống.

Disk-cleanup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>