(+84) 463.28.7979

Sử dụng File History trong Windows 8 Consumer Preview


File History sẽ tự động sao lưu các tập tin trong thư viện của bạn, địa chỉ liên lạc, favorite và trên Desktop của bạn. Nếu bản gốc bị mất, bị hỏng hoặc bị xóa, bạn có thể khôi phục lại tất cả trong số chúng. Bạn cũng có thể tìm thấy phiên bản khác nhau của các tập tin của bạn từ một điểm thời gian cụ thể. Theo thời gian, bạn sẽ có một lịch sử đầy đủ của các tập tin của bạn.

Bạn sẽ cần phải thiết lập một ổ đĩa File History. Đối với thông tin về việc thiết lập ổ đĩa, bạn có thể xem thiết lập File History cho một ổ đĩa.

Bật File History

Bước 1: Mở File History bằng cách di chuyển chuột vào cạnh phải của màn hình sau đó chọn Search và trong ô gõ File History và chọn vào mục Setting.

Open-File-History

Hình 1: Mở File History.

Bước 2: Click vào nút Turn On.

File-History

Hình 2: Bật File History.

Khôi phục file của bạn

Bước 1: Thực hiện việc mở File History như ở bước 1 khi mở File History

Bước 2: Nhập tập tin cụ thể mà bạn đang tìm kiếm trong hộp tìm kiếm, hoặc sử dụng các mũi tên trái và phải để duyệt các thư mục và tập tin của bạn.

Chọn những gì bạn muốn khôi phục lại và sau đó nhấp vào nút Restore

Nếu bạn muốn khôi phục lại các tập tin của bạn đến một vị trí khác nhau so với vị trí ban đầu nhấp và giữ chuột phải vào nút Restore, nhấp vào Restore To và sau đó chọn một vị trí mới.

Chú ý: Bạn cũng có thể khôi phục lại một phiên bản của một tập tin trong Windows Explorer. Mở Windows Explorer, trên tab Home, trong nhóm Open, nhấp vào nút History và sau đó khôi phục lại tập tin hoặc thư mục của bạn.

Theo W8forums.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>