(+84) 463.28.7979

Sử dụng giao diện đồ hoạ để cấu hình Samba trong Ubuntu


Một trong những tính năng khá hay trong Samba là một giao diện đồ họa người dùng để giúp đỡ việc cấu hình và quản lý thay vì bạn phải sử dụng giao diện dòng lệnh làm cho việc khó quản lý cũng như cấu hình đối với nhưng người chuyên sử dụng hệ thống máy chủ là Windows

Cài đặt Samba trên Ubuntu

1. Cài đặt tập tin Samba.

Điều đầu tiên chúng ta cần làm là cài đặt samba, mở Software center trong Ubuntu và tìm samba sau đó cài đặt các gói phần mềm. Nếu bạn muốn cài đặt nó thông qua dòng lệnh thì bạn gõ lệnh sau:

 sudo apt-get  install  samba samba-common

2. Cài đặt công cụ cấu hình Samba.

Bây giờ bạn sẽ cài đặt công cụ cấu hình giao diện đồ hoạ cho Samba với dòng lệnh sau:

sudo apt-get install system-config-samba

3. Cấu hình Samba sử dụng bằng giao diện đồ hoạ:

Bạn có thể thử Share thư mục /home/windowsclb/share và bạn làm như sau:

Trước hết bạn mở GUI của Samba server từ System | Administration | Samba

Samba Server Configuration

Và bạn Add thư mục bạn muốn Share và gán quyền cho thư mục Share

Samba Server Configuration

Samba Server Configuration

Bây giờ bạn nhấn chuột phải vào thư mục bạn muốn Share và chọn Share Options.

Samba Server Configuration

Sau đó lựa chọn thư mục.

Samba Server Configuration

Nếu bạn muốn cấp quyền cho truy cập thư mục, bạn nhấn chuột phải vào thư mục chọn Properties.

Samba Server Configuration

Nếu bạn muốn tạo mật khẩu cho tài khoản, bạn gõ lệnh sau trong cửa sổ Terminal

sudo smbpasswd -a windowsclb

Sau đó bạn gõ mật khẩu vào và như vậy bạn đã cấu hình xong Samba. Bạn có thể kiểm tra cấu hình của bạn từ Windows. Để thực hiện trên máy tính Windows bạn vào Run và gõ

\\ip hoặc \\tenpc

Samba Server Configuration

Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu và Username.

Samba Server Configuration

Kiểm tra thư mục Share

Samba Server Configuration

Enjoy!

Theo Windowsclb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>