(+84) 463.28.7979

Sử dụng GPO để thiết lập Permission cho người dùng


Bạn làm điều này bằng cách cấu hình một thiết lập Group Policy. Các thiết lập đó đượcđặt trong Computer Configuration | Windows Settings | Security Settings | File System. Đây là các bước để thực hiện:

  1. Bạn mở và di chuyển tới vị trí như trong Group Policy được liệt kê ở trên.
  2. Kích chuột phải vào File System.
  3. Nhấp vào Add File.
  4. Trong cửa sổ “Add a file or folder“, chọn thư mục (hoặc tập tin) mà bạn muốn cho phép để được thiết lập và nhấn OK.
  5. Trong hộp bảo mật hiện ra, bạn có thể thêm một người dùng hoặc một nhóm mà bạn muốn cho phép truy cập vào thư mục.
  6. Bạn cũng có thể cấu hình cho phép quyền thừa kế nếu bạn muốn. Nếu bạn quyết định sau này để sửa đổi các điều khoản, thừa kế, chỉ đơn giản là phải bấm vào các đối tượng trong khung bên phải và chọn Properties.
Group-Policy-File-Permission

Có một điều cần lưu ý: Mặc dù các đường dẫn đến tập tin hoặc thư mục, theo mặc định, chỉ các thư mục trên máy chủ, đường dẫn là tương đối cho Client mà Group Policy này sẽ được áp dụng. Đơn giản chỉ cần gõ đường dẫn đến thư mục trong hộp văn bản nếu bạn không thấy thư mục mà bạn cần liệt kê ở đó.

Theo Windowsclb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>