(+84) 463.28.7979

Sử dụng Hàm SUM và nút Auto Sum trong excel


Trong bài này chúng tôi sẽ thêm một số cột và hàng dữ liệu trong bảng tính của chúng tôi sử dụng hàm SUM và nút Auto Sum trên thanh công cụ chuẩn trong Excel.

Nhập dữ liệu

Trước hết bạn mở một file Excel và nhập vào số dữ liệu sau:

Cell – Data

B1 – The Cookie Shop B2 – 1st Quarter Statement B3 – for 2006 A5 – 1st Quarter Sales:
A9 – Peanut Butter A10 – Chocolate Chip A11 – Oatmeal Raisin A12 – Lemon
B7 – January C7 – February D7 – March A8 – Sales Revenue:
B9 – 1292 B10 – 2047br] B11 – 1795 B12 – 1250br]
C9 – 1156 C10 – 1987 C11 – 2010 C12 – 1345
D9 – 1250 D10 – 1156 D11 – 1892 D12 – 1292 A13 – Total Revenues:

Sử dụng hàm SUM

Chú ý: tham khảo hình ảnh ở đầu trang để được giúp đỡ về các bước này.

1.    Lựa chọn cell B13.

2.    Gõ “=sum(“ trong cell.

3.    Sử dụng chuột để kéo và lựa chọn từ cell B9 – B12.

4.    Gõ “)” và sau đó nhấn Enter để hoàn thành hàm.

Chú ý: Không nhất thiết là bạn cần phải gõ hàm với chữ in Hoa. Excel sẽ tự động chuyển đổi chúng sang chữ thường.

Sử dụng nút AutoSum

1.    Lựa chọn C13.

2.    Click nút Auto Sum trên thanh công cụ chuẩn.

3.    Kiểm tra bảo đảm rằng các dải được lựa chọn bởi Auto Sum từ C9 đến C12.

4.    Nhấn Enter.

5.    Nếu không, sử dụng chuột để kéo từ C9 đến C12 và sau đó nhấn Enter.

6.    Sử dụng Auto Sum để tính toán tổng trên cell D13, bạn sử dụng các bước ở trên.

Lựa chọn dải Auto Sum

Bởi vì không có giá trị nằm trong cell ở trên hoặc bên trái của ô B5, Auto SUM sẽ không tự động lựa chọn một loạt Cell để sử dụng. Chúng tôi sẽ phải làm điều đó điều này một cách thủ công.

Cách sử dụng Auto SUM này rất giống với cách đánh trong hàm SUM mà chúng ta đã làm trong bước 1. Lợi thế của việc sử dụng Auto SUM trong tình huống này là chúng ta không phải làm bất cứ việc gõ gì như bạn sẽ thấy.

1.    Lựa chọn Cell B5.

2.    Click vào nút Auto Sum trên thanh công cụ chuẩn.

3.    Sử dụng trỏ chuột để kéo và thả từ B13 đến D13.

4.    Nhấn Enter.

One comment
  1. Hoang Quy

    March 13, 2012 at 9:57 am

    Sau khi sử dụng hàm SUM. Tôi kéo chuột đê công thức tự động nhảy.Nhưng lại ra các kết quả = giá trị của ô đặt công thức.Tôi clik chuột vào các ô đó 1 lần nữa thì công thức mới nhảy và cho giá trị đúng. Trước đó tôi vẫn sử dụng được bình thường.Sau đó lại gặp phải vấn đề này.Mong các bạn giúp đỡ.Tôi xin chân thành cảm ơn.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *