(+84) 463.28.7979

Sử dụng phím Windows để mở menu ứng dụng trong Ubuntu


Ubuntu có một menu ứng dụng thả xuống ở trên cùng của màn hình để mở các ứng dụng, nó tương tự như là menu Start của Windows.

Nếu bạn là một người mới sử dụng Ubunbu, bạn có thể thích sử dụng phím Windows để mở menu này. Rất may đây là một điều dễ dàng làm trong Ubuntu.

Bạn làm như sau: System >> Preferences >> Keybroad Shortcuts.

showpanelkey

Kéo thanh trượt xuống phía dưới cho đến khi bạn thấy “Show the panel menu”. Click vào trong cột Shortcut và khi đó nó sẽ thay đổi tới “New accelerator…”, nhấn phím Windows sau đó bạn click Close để đóng cửa sổ.

Bây giờ khi bạn nhấn phím Windows, trình đơn menu ứng dụng sẽ hiển thị. Nếu bạn nhấn phím mũi tên bên phải, bạn có thể di chuyển tới các vị trí hoặc hệ thống của menu ứng dụng

Enjoy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *