(+84) 463.28.7979

Sử dụng sao lưu và phục hồi Windows 7


Ở những phiên bản trước của Windows, những tính năng sao lưu không có nhiều hiệu quả hơn những ứng dụng của hãng thứ 3.

Ngày nay, chúng ta sẽ cùng xem xét đặc tính ‘Backup and Restore ở Windows 7, có thể đây là một công cụ sao lưu tốt nhất từng có.
Chú ý: tính năng liên quan tới Windows 7 RC1 và một số bước có thể là thay đổi.

Cài đặt chế độ sao lưu

Để cài đặt chế độ sao lưu ở Windows 7, mở Computer, ấn chuột phải vào biểu tượng MyComputer và chọn Properties. Sau đó ấn vào mục Tools và ấn vào nút Back up.

backup-restore-win7-1

Ở cửa sổ “back up or restore your files, ấn liên kết để đặt chế độ sao lưu.

backup-restore-win7-2

Windows sẽ tìm kiếm ổ cứng thích hợp để lưu trữ sao lưu hay bạn có thể chọn địa điểm trên mạng máy tính của bạn. Nếu bạn lưu sao lưu tới một mạng máy tính, bạn cần có một mật khẩu tới các chia sẻ.

backup-restore-win7-3

Bạn có thể để Windows tự động chọn dữ liệu cần sao lưu hoặc bạn có thể tự mình chọn. Ở minh họa này, tôi tự chọn những file cần sao lưu nhưng điều này hoàn toàn tùy thuộc vào bạn.
Chú ý: Nếu bạn để Windows tự động lựa chọn, nó sẽ không sao lưu Program Files, bất cứ cái gì định dạng với file hệ thống FAT, những dữ liệu ở Recycle Bin, hay bất cứ một file tạm nhiều hơn 1GB.

backup-restore-win7-4

Chọn dữ liệu và thư mục để sao lưu. Chú ý rằng bạn có thể lựa chọn tạo ảnh của ổ đĩa.

backup-restore-win7-5

Bây giờ, xem lại các file cần sao lưu và đảm bảo rằng mọi thứ đều chính xác.

backup-restore-win7-6

Tại đây, bạn cũng có thể đặt lịch ngày và thời gian để thực hiện sao lưu.

backup-restore-win7-7

Lưu các điều chỉnh sao lưu và kích hoạt lần đầu sao lưu, trong khi hệ thống hoạt động, bạn có thể theo dõi quá trình

backup-restore-win7-8

Ấn nút View Details để xem quá trình sao lưu diễn ra.

backup-restore-win7-9

Khi quá trình sao lưu hoàn thành, bạn sẽ thấy 2 file sao lưu và thư mục ảnh nếu bạn chọn chế độ tạo ảnh. Tôi sao lưu 20GB dữ liệu và tôi mất khoảng 15 phút bao gồm cả ảnh hệ thống khoảng 11GB.

backup-restore-win7-10

Click 2 lần vào file sao lưu để có thể khôi phục dữ liệu hay quản lý kích thước của thư mục sao lưu.

backup-restore-win7-11

Khôi phục dữ liệu từ Sao lưu
Nếu bạn cần khôi phục dữ liệu từ một sao lưu, ấn vào Restore my files trong phần Backup and Restore Center.

backup-restore-win7-12

Giờ bạn có thể theo dỗi hay tìm sao lưu gần nhất của file hay thư mục mà bạn mất.

backup-restore-win7-13

Tiếp theo bạn có thể khôi phục chúng về vị trí ban đầu hoặc chọn vị trí khác và ấn Restore.

backup-restore-win7-14

Quá trình khôi phục sẽ khác nhau tùy thuộc vào kích cỡ của dữ liệu và quá trình khôi phục diễn ra từ đâu.

backup-restore-win7-15

Quản lý kích cỡ sao lưu

Đôi khi bạn cần khôi phục khoảng trống cho ổ đĩa và Windows 7 cho phép bạn quản lý kích cỡ dữ liệu các sao lưu của bạn. Ở phần Backup and Restore, ấn vào đường link Manage Space.

backup-restore-win7-16

Ở đây, bạn sẽ nhìn thấy một bảng tóm tắt các vị trí sao lưu và những thứ chiếm dung lượng từ bộ sao lưu này.

backup-restore-win7-17

Ấn nút View Backup để kiểm tra các dữ liệu sao lưu theo ngày khác nhau, tại đó bạn có thể xóa những thư mục cũ nếu cần.

backup-restore-win7-18

Bạn cũng có thể thay đổi cách thức windows giữ các ảnh hệ thống cũ.

backup-restore-win7-19

Sao lưu lại dữ liệu là một trong những việc quan trọng nhất nhưng lại dễ bị bỏ qua nhất dành cho máy tính của bạn. Nếu bạn có các ứng dụng cần sao lưu, bạn đừng để Windows làm việc này, nhưng tổng quan lại, công cụ sao lưu và khôi phục mới của Windows 7 tốt hơn nhiều so với các phiên bản trước.

Cao Mạnh Song (Theo howtogeek)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *