(+84) 463.28.7979

Sử dụng Windows Server 2008 Powershell để thực hiện các lệnh về mạng


Có nhiều thứ bạn vẫn thực hiện hàng ngày trong khi quản trị một mạng Windows nhưng nếu bị hỏi thực hiện những công việc đó từ dòng lệnh thì hầu hết các quản trị viên Windows có thể cảm thấy đấy là một yêu cầu khó.

Windows luôn luôn yếu khi nói đến các công cụ dòng lệnh, tuy nhiên sự việc này đã thay đổi với sự xuất hiện của Windows Powershell. Powershell (trước vẫn được gọi là PS) có thể thực hiện nhiều thứ mà trước đó là hoàn toàn không thể.
Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về Powershell và cách nó có thể giúp bạn thực hiện một số chức năng trong quản trị mạng nói chung từ cửa sổ lệnh.

Powershell là gì?

Powershell là một tính năng có thể cài đặt trong Windows Server 2008. Để cài đặt Powershell, bạn phải cài đặt tính năng Powershell trong Add Features Wizard. Chỉ cần mất một vài phút để cài đặt và khi tính năng này được cài đặt bạn có thể truy cập vào một ngôn ngữ kịch bản dòng lệnh khá thú vị. Không giống như các ngôn ngữ kịch bản khác trong Windows, Powershell được thiết kế để cho các quản trị viên hệ thống. Powershell sử dụng .NET và “cmdlets” (hoặc “command-lets”) để thực hiện các công việc của nó. Như một người dùng Powershell, bạn có thể sử dụng bản thân cmdlet hoặc có thể kết nối chúng cùng để thực hiện nhiều nhiệm vụ mạnh hơn.

Khi đã cài đặt Powershell, bạn sẽ có thể vào Start -> All Programs -> Windows Powershell 1.0, và kích Windows PowerShell. Ở đây, bạn sẽ thấy một màn hình CLI màu xanh lam xuất hiện trông như hình dưới đây:

Powershell-1

Hình 1: Cửa sổ lệnh của Windows Powershell
Bạn luôn có thể biết mình đang ở trong Powershell vì “PS” nằm ở đầu dòng nhắc lệnh:

PS C:\Users\Administrators

Lúc này bạn đã cài đặt Powershell và đang ở trong cửa sổ lệnh, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số nhiệm vụ về mạng chung có thể thực hiện với Powershell.

Liệt kê địa chỉ IP trên máy chủ

Để liệt kê địa chỉ IP trên Windows 2008 Server, bạn sử dụng chuỗi lệnh dưới đây:

Get-WmiObject -Class Win32_NetworkAdapterConfiguration -Filter IPEnabled=TRUE -ComputerName . | Select-Object -Property IPAddress

Đây là kết quả sau khi thực hiện câu lệnh trên với Windows Server 2008:

Powershell-2

Hình 2: Liệt kê địa chỉ IP với Windows Powershell
Như những gì bạn thấy, đầu ra cho chúng ta thấy rằng có một adaptor với địa chỉ IP V4 và một địa chỉ Ipv6 trên Windows Server 2008. Bạn có thể thực hiện những gì khi kết hợp với các chức năng kịch bản khác.

Như trong hướng dẫn sử dụng cho người dùng Powershell, đầu ra là một mảng và bạn chỉ thấy địa chỉ IP bằng cách hướng đầu ra đến “Select-Object” ( sau khi vô hiệu hóa IPV6), giống như dưới đây:

Get-WmiObject -Class Win32_NetworkAdapterConfiguration -Filter IPEnabled=TRUE -ComputerName . | Select-Object -ExpandProperty IPAddress

Powershell-3

Hình 3: Liệt kê địa chỉ IP chỉ với Windows Powershell

Liệt kê cấu hình adaptor mạng với Powershell

Để hiện cấu hình cơ bản của adaptor mạng, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

Get-WmiObject -Class Win32_NetworkAdapterConfiguration -Filter IPEnabled=TRUE -ComputerName

Tuy bài này tập trung về việc sử dụng Powershell trong Windows Server 2008 nhưng nó cũng có thể được sử dụng trong Windows XP, Vista hoặc Windows Server 2003. Trong thực tế, đây là đầu ra mẫu cho lệnh ở trên, được thực hiện trên máy trạm Windows XP:

Powershell-4

Hình 4: Powershell hiển thị cấu hình adaptor mạng trong Windows XP

Ping máy tính với Powershell

Trong khi Powershell vẫn có thể thực hiện tất cả các lệnh thông thường của Windows (như lệnh ping), thì sức mạng của Powershell còn thể hiện ở chỗ bạn có thể lấy đầu ra đó và thay đổi nó một cách dễ dàng.

Đây là một ví dụ về điều đó, nhờ giúp đỡ trong hướng dẫn người dùng của Windows Powershell. Trong ví dụ này, đầu ra của Win32_PingStatus được phân tách bằng Select-Object. Trong trường hợp này, đầu ra chỉ thể hiện thời gian đáp trả và mã trạng thái.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *