(+84) 463.28.7979

Sách điện tử của Sony sẽ được cài Android?


Căn cứ vào một văn bản tuyển dụng của Sony, hãng điện tử tới từ Nhật Bản này có thể sẽ sử dụng HĐH Android của Google cho các máy đọc sách điện tử trong tương lai của mình. Cụ thể, bộ phận kinh doanh sách điện tử của Sony đang tuyển dụng nhân viên với yêu cầu “phát triển phần mềm ứng dụng cho sách điện tử và những thiết bị điện tử tiêu dùng khác dựa trên nền tảng Android”.

Như vậy, không những chúng ta sẽ có sách điện tử của Sony dùng HĐH Android mà còn cả phần mềm đọc sách cho các thiết bị khác của mình, điển hình là những chiếc điện thoại thông minh XPERIA chạy Android. Nếu thông tin trên là đúng thì Sony mới đang tuyển dụng nhân viên, có lẽ chúng ta sẽ phải đợi khá lâu nữa để những sách điện tử chạy Android của Sony xuất hiện trên thị trường. Đọc chi tiết văn bản tuyển dụng của Sony tại đây.

Nguồn: SlashGear

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *