(+84) 463.28.7979

Samsung App được 1 năm, 14 triệu lượt tải về


Không chỉ là ngày sinh nhật Mario mà hôm nay chúng ta cũng cùng thổi nến chúc mừng sinh nhật kho ứng dụng trực tuyến Samsung App.

Samsung vừa cho biết kho ứng dụng của mình đã đạt được 14 triệu lượt tải về cho hệ điều hành Bada, phủ rộng đến 109 quốc gia trên toàn thế giới. Con số này không lớn, chỉ là muối bỏ bể khi mà Apple App Store đã đạt 10 triệu lượt tải vể chỉ trong 3 ngày đầu ra mắt vào năm 2008 nhưng nó đã thể hiện sự cố gắng của Samsung, đặc biệt là khi họ có chính sách hỗ trợ lập trình viên khá tốt.

Nguồn: Samsung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>