(+84) 463.28.7979

Samsung bắt đầu phát hành ICS cho Galaxy Tab 10.1 và những tablet khác


Samsung hôm nay cho biết họ sẽ bắt đầu phát hành bản cập nhật Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) dành cho một số tablet của họ trong đó có Galaxy Tab 10.1 phiên bản WiFi (GT-P7510). Bản cập nhật này bắt đầu được phát hành cho người dùng tại Anh và sau đó là các thị trường khác trên thế giới. Ngoài Galaxy Tab 10.1 WiFi, Samsung trong thời gian ngắn sắp tới cũng sẽ lần lượt phát hành ICS dành cho những tablet chạy Android khác của hãng như Galaxy Tab Plus 7.0, Galaxy Tab 7.7 hay Galaxy Tab 8.9… Để tiến hành nâng cấp ICS cho Galaxy Tab 10.1, người dùng có thể thực hiện qua phần mềm Kies với máy tính hoặc kiểm tra và cập nhật qua giao thức OTA. Dưới đây là danh sách các tablet sẽ đón nhận bản cập nhật trong thời gian tới từ Samsung.

SAMSUNG-GALAXY-Tab-10_1-Wifi

  • Galaxy Tab Plus 7.0 WiFi (mã GT-P6210)
  • Galaxy Tab Plus 7.0 WiFi+3G (mã GT-P6200)
  • Galaxy Tab 7.7 WiFi (mã GT-P6810)
  • Galaxy Tab 7.7 WiFi+3G (mã GT-P6800)
  • Galaxy Tab 8.9 WiFi (mã GT-P7310)
  • Galaxy Tab 8.9 WiFi+3G (mã GT-P7300)
  • Galaxy Tab 10.1 WiFi (mã GT-P7510)
  • Galaxy Tab 10.1 WiFi+3G (mã GT-P7500)
Nguồn: Sammobile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>