(+84) 463.28.7979

Samsung Galaxy Tab pin hơn 6 tiếng


Máy tính bảng của Samsung cũng có phần lớn diện tích bên trong là pin như iPad nhưng thời lượng lại kém hơn.

Thời gian sử dụng pin theo thử nghiệm mới nhất của Engadget là 6 tiếng 9 phút. Trong khi đó, cùng với thử nghiệm tương tự thì iPad đạt được thời lượng là 9 tiếng 33 phút.

Đoạn video dưới đây cho thấy phần lớn diện tích bên trong Galaxy Tab là pin dung lượng 4.000mAh. Ngoài ra còn hệ thống hai loa bên trong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *