(+84) 463.28.7979

Samsung mở quầy ứng dụng 3D dành cho TV


Samsung vừa tuyên bố sẽ mở rộng các ứng dụng 3D dành cho các sản phẩm TV Plasma và TV 3D LED đời mới của hãng này.

Chủ sở hữu của các loại sản phẩm TV 3D ra mắt năm 2010 và 2011 sẽ được tiếp cận với các dịch vụ âm nhạc, video và các dịch vụ giải trí theo những chuẩn mực mới. Cùng các ứng dụng có sẵn trên giao diện SmartHub.

Tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ trên nền 3D, Samsung tuyên bố sẽ thúc đẩy các ứng dụng cùng các công cụ thanh toán cho dịch vụ 3D, bao gồm các bộ phim và các tài liệu 3D khác vào cuối năm nay. Công ty vẫn chưa công bố giá chính thức.

Hiện nay, với người dùng, các chương trình 3D có rất ít sự lựa chọn. Tuy nhiên, năm nay, các chương trình sẽ chuyển đổi và mở rộng sang các nội dung như phim ảnh, thể thao hay các chương trình trực tiếp.

Theo Cnet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *