(+84) 463.28.7979

Samsung phát triển chip DRAM 4 GB


Công ty điện tử Samsung đã chế tạo thành công chip DRAM với dung lượng 4 GB bằng công nghệ nano.

Loại chip này có tốc độ xử lý dữ liệu tối đa 1.600 megabit/giây và sẽ được sử dụng cho máy tính cá nhân, server, máy trạm và các hệ thống truyền thông dữ liệu.

Samsung cho biết, lượng điện tiêu thụ của sản phẩm chip mới chỉ bằng 70% so với loại DRAM 1 GB.

Theo Ictnews/KBS World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *