(+84) 463.28.7979

Samsung thất bại trong yêu cầu toà gỡ bỏ lệnh cấm bán với Galaxy Tab


Toà án quận Bắc California tuần trước đã ban hành lệnh cấm bán tạm thời với tablet Galaxy Tab 10.1 tại Mỹ vì lý do vi phạm một số bằng sáng chế của Apple. Ngay sau đó Samsung đã đệ đơn yêu cầu toá án gỡ bỏ lệnh cấm bán này trong thời gian chờ phán quyết nhưng đã không được chấp nhận. Như vậy, toà án sẽ vẫn giữ nguyên quyết định cấm bán Galaxy Tab 10.1 ít nhất là tới ngày 30 tháng 7 khi phán quyết cuối cùng được đưa vì lý do vi phạm bằng chế và thiết kế giống iPad. Bên cạnh Galaxy Tab 10.1, một smartphone khác do Samsung sản xuất là Galaxy Nexus cũng bị cấm bán ra với lý do tương tự. Theo Reuters, Samsung sẽ vẫn tiếp tục đệ đơn lên toà án yêu cầu gỡ bỏ lệnh cấm bán tạm thời với Galaxy Nexus cho tới cuối tháng 7 này.

Samsung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>