(+84) 463.28.7979

Samsung trình diễn WiMax 2 tại CEATEC 2010


Trong khi hầu hết các quốc gia trên thế giới vẫn chưa có mạng WiMax thì Samsung vừa trình diễn chuẩn WiMax 2 tại hội chợ công nghệ CEATEC 2010 Nhật Bản.

Phiên bản WiMax 2 mà Samsung trình diễn có tốc độ tối đa 330Mbps, tức là khoảng 1/3 tốc độ tối đa 1Gbps mà chuẩn này đạt được về mặt lý thuyết. WiMax 2 sẽ được tiêu chuẩn hóa vào cuối năm nay và dự kiến thương mại hóa vào cuối 2011. Phiên bản được Samsung trình diễn dựa trên tiêu chuẩn IEEE 802.16m và hoàn toàn tương thich với chuẩn WiMax cũ.

Nguồn: TT/Engadget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>