(+84) 463.28.7979

Sao lưu dữ liệu trên Windows với phần mềm Karens Replicator


Với phần mềm Karens Replicator, bạn có thể tự động sao lưu các file, sổ địa chỉ và thậm chí là toàn bộ ổ cứng. Phần mềm này có thể copy các file do người dùng chọn từ ổ cứng/ folder này sang ổ cứng/ folder khác. Nguồn và địa điểm của folder có thể lưu ở bất kì nơi nào trên mạng của bạn. Bên cạnh đó, phần mềm này còn hỗ trợ các file lớn 2GB.

Tải phần mềm tại địa chỉ: http://www.download.com.vn/data+file/more+data+file/28229_karens-replicator.aspx

Khởi động chương trình, màn hình đâu tiên bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ liệt kê các file mà bạn đã sao lưu, ví dụ ở đây tôi đã thiết lập một file tên là FreeNasBackup.

FreeNasbackup

Nhấp vào Edit Setting.

Nhấp vào nút lệnh New Job

Bạn sẽ thấy một màn hình với một vài thiết lập mặc định.

Bây giờ, bạn đặt tên cho dữ liệu sao lưu vào ô Job Name.

Nhập vị trí nguồn ( Source Folder)

Nhập đường dẫn nơi lưu dữ liệu (Destination Folder).

Chú ý các thiết lập :

- Copy Files Only if Changed or Added.

- Compare Time of Last Modification:

- Copy Only if Source is Newer.

- Compare File Sizes.

Nếu mặc định chương trình chưa chọn bạn hãy check các tùy chọn này.

Bây giờ là thời gian để thiết lập lịch trình sao lưu. Nhấp vào Change Schedule.

Đối với một số công việc với dữ liệu quan trọng, bạn có thể muốn nó chạy sau mỗi vài giờ, hoặc cứ mỗi vài phút. Nhập thời gian mà bạn muốn chương trình sao lưu và nhấn nút Save.

Sau khi bạn nhấn nút Save màn hình trước đó sẽ xuất hiện và bạn sẽ nhấp vào nút Save Job ở góc dưới cùng bên phải.

Bây giờ hãy nhấp vào Save Changes and Close (Lưu Thay đổi và Close).

Bạn có thể thiết lập nhiều dữ liệu cần sao lưu khác cho các ngày trong tuần. Chương trình có thể sao lưu tất các các dữ liệu mà bạn thiết lập cùng lúc hoặc theo từng thời điểm mà bạn đã thiết lập.

Bước cuối cùng là thay đổi các thiết lập của chương trình để đảm bảo chương trình luôn luôn chạy để nó có thể sao lưu lịch trình của bạn. Nhấp vào Edit Setting.

Nhấp vào tab Other Setting

Bạn cần kiểm tra các thiết lập sau :

- Launch the Replicator Each Time ‘User’ Logs On (Kích hoạt chương trình khi người dùng đăng nhập).

- Minmize Main Window When Starting (Cửa sổ nhỏ khi chạy chương trình).

- Show Icon in System Tray When Minimized (Nhìn thấy biểu tượng chương trình trên Tray khi mở cửa sổ mini)

- Warn Me If Exit Program While Job are Scheduled (Cảnh báo cho tôi khi thoát khỏi chương trình).

Bây giờ hãy nhấp vào Save Change and Close (Lưu Thay đổi và thoát.)

Vậy là xong! Bây giờ bạn có thể yên tâm rằng những dữ liệu mà bạn đã chỉ định sẽ được sao lưu. Nó còn có một số tính năng tiên tiến khác và bạn nên khám phá chương trình tiện ích này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>