(+84) 463.28.7979

Sao lưu dữ liệu các ứng dụng trong Windows 8


Windows 8 không cung cấp cho người một công cụ đơn giản để sao lưu dữ liệu trong các ứng dụng của đang được sử dụng. Thay vào đó, bạn phải thực hiện nhiều bước phức tạp để tự sao lưu dữ liệu ứng dụng. Sao lưu dữ liệu cho các ứng dụng Windows 8 là một chương trình đơn giản mà không cần phải được cài đặt. Bạn chỉ cần tải về nó về và mở nó lên thì bạn có thể bắt đầu sao lưu và khôi phục lại các ứng dụng trong Windows 8 trong vài phút.

Tại sao chúng ta cần sao lưu dữ liệu

Có rất nhiều lý do tại sao chúng ta cần phải sao lưu dữ liệu của các ứng dụng trong Windows 8. Nếu bạn gỡ bỏ cài đặt một ứng dụng, nếu một ứng dụng bị hỏng hoặc thậm chí nếu bạn cần phải khôi phục lại Windows 8, bạn sẽ mất tất cả các dữ liệu đang sử dụng trong các ứng dụng trong quá trình này. Bằng cách sao lưu chúng trong Windows 8 bạn có thể nhanh chóng khôi phục lại các ứng dụng của bạn giúp bạn tiết kiệm được thời gian.

Sao lưu dữ liệu các ứng dụng trong Windows 8

1. Bạn cần tải Windows 8 Apps Data Backup.

2. Nhấn đúp Windows 8 Apps Data Backup để chạy chương trình.

Windows8AppsDataBackup-startup-reminder

 

Một cửa sổ pop-up sẽ cho bạn biết bạn cần phải đóng tất cả các ứng dụng Windows 8 đang chạy nếu không bạn sẽ không thể sao lưu được.

3. Click vào “Backup

Windows8AppsDataBackup-main-screen

Windows 8 Apps Data Backup sẽ liệt kê tất cả các ứng dụng đang cài đặt trên Windows 8, sau đó bạn có thể lựa chọn những ứng dụng mà bạn muốn sao. Bạn có thể chọn từng ứng dụng hoặc lựa chọn tất cả bằng cách chọn “Select All”.

4. Click nút “Backup Now” để bắt đầu sao lưu.

Mặc định, Windows 8 App Data backkup sẽ sao lưu toàn bộ ứng dụng và nén vào một tập tin. Click “Yes” để tiếp tục.

Windows8AppsDataBackup-backup-to-zip3

Bạn có thể lưu ra bất cứ nơi nào bạn muốn.

Windows8AppsDataBackup-choosing-save-location

Khôi phục dữ liệu

Bất cứ lúc nào bạn muốn khôi phục các ứng dụng, bạn chỉ cần click “Restore” để khôi phục.

Windows8AppsDataBackup-restore-app-backup

Windows 8 Apps Data Backup sẽ hỏi nếu bạn sao lưu là tập tin Zip. Click “Yes” sau đó lựa chọn tập tin đã sao lưu.

Windows8AppsDataBackup-choosing-apps-to-restore

Chọn ứng dụng bạn muốn khôi phục và nhấn nút “Restore Now”.

Windows8AppsDataBackup-confirming-app-restore

Bạn sẽ được hỏi để xác nhận là bạn muốn khôi phục lại ứng dụng.

Tiến trình này sẽ mất chút ít thời gian hơn là lúc sao lưu. Khi khôi phục xong bạn sẽ nhận được một pop-up thông báo khôi phục đã hoàn thành.

Windows8AppsDataBackup-restore-finished

Bạn có thể chia sẻ những cách mà bạn đã và đang sử dụng để sao lưu các ứng dụng đang cài đặt trên Windows 8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>