(+84) 463.28.7979

Sao lưu và cài đặt ứng dụng Linux với AptOnCD


Mỗi lần sau khi bạn định dạng lại ổ cứng và cài đặt lại Linux, một trong những điều phiền hà mà bạn cần phải làm là tải lại tất cả các ứng dụng và khôi phục lại tất cả các thiết lập. Điều này sẽ gây phiền toái khi bạn không có kết nối mạng, vậy làm thế nào để bạn có thể tải về và cài đặt tất cả các ứng dụng của bạn trong tình huống bạn không thể kết nối Internet?

Với APTonCD bạn có thể giải quyết được vấn đề này bằng cách sao lưu tất cả các ứng dụng của bạn vào một CD / DVD. Sau đó bạn có thể cài đặt các ứng dụng của bạn ngay từ ổ đĩa CD / DVD. Nếu bạn muốn tiết kiệm trên đĩa CD thì bạn có thể lưu trữ dữ liệu như một file iso và khôi phục hệ thống của bạn ngay từ tập tin ISO.

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng APTonCD để sao lưu dữ liệu. Để cài đặt bạn thực hiện như sau:

sudo apt-get install aptoncd

aptoncd

Bạn cũng có thể cài đặt qua Synaptic Package Manager, bạn vào System->Adminstration->APTonCD

aptoncd

Sao lưu các ứng dụng

Click nút Create APTonCD họ sẽ Scan toàn bộ tất cả các gói ứng dụng mà bạn đã tải về / cài đặt trên hệ điều hành.

aptoncd

Khi quá trình quét hoàn thành, bạn có thể lựa chọn gói ứng dụng mà bạn muốn sao lưu. Nhấn Burn để bắt đầu quá trình sao lưu.

Chọn vị trí lưu cho tập tin ISO hoặc bạn cũng có thể ghi ra DVD/CD.

aptoncd

aptoncd

Khi nó thực hiện xong nó sẽ nhắc bạn để ghi vào một đĩa CD/DVD. Nhấn Cancel nếu bạn chỉ muốn lưu nó như một tập tin ISO.

aptoncd

Khôi phục các gói ứng dụng

Để khôi phục lại các gói ứng dụng (giả sử bạn đã ghi ra CD/DVD). Máy tính của bạn sẽ Scan ổ đĩa và nhắc hiển thị một cửa sổ yêu cầu nếu bạn muốn khôi phục lại các gói ứng dụng. Nhấn Yes nếu bạn muốn khôi phục. Sau khi đã xong, bạn sẽ có thể cài đặt các ứng dụng từ Synaptic Package Manager (hoặc apt-get) mà không cần kết nối Internet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>