(+84) 463.28.7979

Sáp nhập MobiFone – VinaPhone, chờ quyết định của Thủ tướng


Bộ T&TT đã và đang sẵn sàng khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tái cấu trúc các tập đoàn, tổng công ty và các văn bản pháp quy kèm theo, để thực hiện chỉ đạo tái cấu trúc các doanh nhiệp do Bộ quản lý trong thời gian tới, trong đó có VNPT.

MobiFone-VinaPhone

VNPT đang muốn sáp nhập VinaPhone và MobiFone. Ảnh: TH

Ngày 12/6, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đối thoại trực tuyến với nhân dân tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Trả lời câu hỏi về việc tái cơ cấu VNPT và định hướng về việc sáp nhập hay chia tách hai công ty di động lớn là MobiFone và VinaPhone, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, theo sự chỉ đạo của Chính phủ và Chỉ thị 03 của Thủ tướng Chính phủ tháng 1/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đang quán triệt triển khai các nhiệm vụ tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty do Bộ quản lý, trong đó có Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Bộ trưởng cho rằng, VNPT là tập đoàn viễn thông mạnh, có thương hiệu lan tỏa trong nước và quốc tế, kèm theo đó MobiFone và VinaPhone cũng là thương hiệu quốc gia, được lan tỏa trong khu vực và quốc tế. Có thể nói đó là tự hào của ngành truyền thông, của VNPT cũng như hai công ty này. Việc tái cấu trúc các tập đoàn, tổng công ty để chúng ta mạnh lên là một yêu cầu cần thiết vì hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty sau thời gian thí điểm vừa qua.

Thời gian qua, các doanh nghiệp viễn thông đã biến dịch vụ viễn thông như điện thoại di động từ dịch vụ cao cấp, xa xỉ trở thành dịch vụ bình dân, nhờ các nhà mạng này đã có sự phát triển rất nhanh, đột phá, đầu tư thích đáng, ứng dụng các công nghệ thông tin mới làm giá thành dịch vụ di động ngày càng rẻ, chất lượng ngày càng tốt hơn, có nhiều sự lựa chọn cho người dân được hưởng lợi. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho rằng, cũng như các tập đoàn, tổng công ty của cả nước trong quá trình thí điểm, cũng có những cái được và chưa được thì các công ty dịch vụ trong viễn thông cũng có những mặt mạnh cơ bản nhưng cũng có những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức, đầu tư, quản lý, vận hành hoạt động của mình.

Chính vì vậy VNPT cũng như các công ty truyền thông cũng nằm trong đối tượng để tái cấu trúc trong thời gian tới. Việc tái cấu trúc này cũng phải có lộ trình. Như chúng ta đã biết, sau Chỉ thị 03 của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đã giao các bộ, ngành xây dựng những văn bản pháp quy cần thiết để thực hiện lộ trình này, bởi tái cấu trúc các tập đoàn, tổng công ty là rất quan trọng, góp phần tạo nên những “quả đấm thép” của Nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường, góp phần khẳng định vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, việc tái cấu trúc các tập đoàn, tổng công ty cần phải tiến hành rất thận trọng nhưng không có nghĩa là kéo dài thời gian hay làm cho xong chuyện, mà phải làm một cách bài bản, trách nhiệm, đúng quy trình.

“Bộ Thông tin và Truyền thông đang đợi quyết định của Thủ tướng Chính phủ vì sau Chỉ thị 03, Thủ tướng đã giao cho các bộ, ngành xây dựng các văn bản pháp quy cụ thể. Ví dụ, Bộ Tài chính xây dựng đề án tái cấu trúc các tập đoàn, tổng công ty và đề án này đã trình trong phiên họp của Chính phủ tháng 3. Và hiện nay, đề án này sau khi có ý kiến của các thành viên Chính phủ, đang chờ Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định tái cấu trúc các tập đoàn, tổng công ty. Kèm theo quyết định đó thì các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội và một số bộ, ngành khác ban hành sửa đổi một số văn bản pháp lý cho phù hợp với yêu cầu tái cấu trúc các tập đoàn, tổng công ty trong thời gian tới. Đó là cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị bộ, ngành có liên quan chiếu theo đó để thực hiện”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói.

“Tôi mong muốn rằng sau tái cấu trúc này thì VNPT sẽ mạnh lên, trong đó có VinaPhone và MobiFone ngày càng mạnh lên, khẳng định vị trí của mình trong đời sống xã hội, trong thị trường viễn thông. Và tôi tin tưởng rằng với những gì đã làm của VNPT, trong đó có VinaPhone và MobiFone, sau tái cấu trúc sẽ có điều kiện cơ hội phát triển tốt hơn nữa và người dân sẽ có điều kiện hưởng lợi dịch vụ viễn thông từ VNPT, cụ thể từ Vinaphone và MobiFone, cũng như các doanh nghiệp viễn thông khác”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh.

Theo Ictnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>