(+84) 463.28.7979

ShaPlus Bandwidth Meter 1.3.1


ShaPlus Bandwidth Meter vẫn còn trong khay và hiển thị băng thông tiêu thụ xấp xỉ cho ngày, phiên họp và trong tháng.

ShaPlus Bandwidth Meter là rất hữu ích cho người dân với băng thông hạn chế / tháng.

Dưới đây là một số tính năng chính của “ShaPlus Bandwidth Meter”:

· Phương án để làm cho đồng hồ luôn luôn nhìn thấy được.
· Minh bạch của đồng hồ có thể được điều chỉnh.
· Phương án loại trừ băng thông trong khoảng thời gian nhất định trong ngày.
· Phím tắt để bật / tắt flash và hình ảnh trong Internet Explorer

Free Download

External Mirror 1 [EXE]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *