(+84) 463.28.7979

Share máy in trong Windows Vista


Trong bài viết hướng dẫn ngắn hướng dẫn các cách chia sẻ máy in trong Windows Vista.

Như bạn sẽ thấy, các bước mà cần phải được sau rất đơn giản và dễ hiểu.

Các bạn click vào Start và sau đó trỏ tới Printer. Nếu Printer không có từ Menu Start thì bạn click vào Control Panel.

share-printer-vista-1

Hình 1.

Khi bạn đang trong cửa sổ Control Panel, bạn click vào Printer như hình phía dưới.

share-printer-vista-2

Hình 2.

Trong cửa sổ máy in bạn sẽ thấy tất cả các cài đặt máy in (Máy in Local và Network). Nhấp chuột phải vào máy in Local mà bạn muốn chia sẻ với những người khác và lựa chọn shares. Nếu tùy chọn này là thiếu, nhấn vào Properties.

share-printer-vista-3

Hình 3.

Trong cửa sổ Properties chọn tab Sharing bấm vào Change sharing options. Nếu UAC được kích hoạt, bạn sẽ phải bấm vào Continue.

share-printer-vista-4

Hình 4.

Bây giờ trong tab Sharing bạn hãy kiểm tra xem các tùy chọn Share this printer và nhấp vào OK.

share-printer-vista-5

Hình 5.

Trong cửa sổ máy in bạn sẽ thấy một dấu hiệu nhỏ gần máy in chia sẻ của bạn.

share-printer-vista-6

Hình 6.

Hoàng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *