(+84) 463.28.7979

SIG giới thiệu cách phân loại mới cho thiết bị sử dụng Bluetooth 4.0


Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG), hiệp hội chịu trách nhiệm phát triển, đăng kí bản quyền cho giao tiếp Bluetooth, đã chính thức giới thiệu cách phân biệt các thiết bị khác nhau sử dụng chuẩn kết nối Bluetooth 4.0. Theo đó, sẽ có ba nhóm thiết bị được gắn nhãn Bluetooth Smart Ready, Bluetooth Smart và Bluetooth. Các thiết bị sử dụng Bluetooth Smart Ready là những máy có hai radio, ví dụ như những chiếc điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng, để có thể nhận và gửi tín hiệu. Các thiệt bị chỉ phát đi thông tin mà không có khả năng nhận như con chip báo dung lượng pin, các thiết bị đo đạc kĩ thuật số,… sẽ được liệt vào nhóm Bluetooth Smart. Về mặt tương thích, Smart Ready có thể giao tiếp với chính nó và với tất cả các chuẩn Bluetooth khác, trong khi chuẩn Smart chỉ truyền được thông tin đến Smart Ready còn Bluetooth thì không dùng được với Smart. Hiện tại, các thiết bị sử dụng Bluetooth 4.0 trên thị trường đó là iPhone 4S, Mac Mini và Macbook Air.

Bluetooth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *