(+84) 463.28.7979

Simple Network Management Protocol


SNMP (Simple Network Management Protocol): là giao thức được sử dụng rất phổ biến để giám sát và điều khiển thiết bị mạng như switch, router, bridge… Với những văn phòng nhỏ chỉ có vài thiết bị mạng và đặt tập trung một nơi thì có lẽ bạn không thấy được lợi ích của SNMP.

Nhưng với các hệ thống mạng lớn, thiết bị phân tán nhiều nơi và bạn cần phải ngồi một chỗ mà có thể quản tất cả thiết bị, bạn mới thấy được lợi ích của SNMP.Microsoft Windows Server 2003 cung cấp phần mềm SNMP agent để có thể làm việc với phần mềm quản lý SNMP từ nhà cung cấp thứ 3 nhằm giám sát các trạng thái của thiết bị quản lý và các ứng dụng.
Giới thiệu giao thức Simple Network Management Protocol (SNMP)

Giao thức SNMP được thiết kế để cung cấp một phương thức đơn giản để quản lý tập trung mạng TCP/IP. Nếu bạn muốn quản lý các thiết bị từ 1 vị trí tập trung, giao thức SNMP sẽ vận chuyển dữ liệu từ client (thiết bị mà bạn đang giám sát) đến server nơi mà dữ liệu được lưu trong log file nhằm phân tích dễ dàng hơn. Các phần mềm ứng dụng dựa trên giao thức SNMP như:Tivoli của IBM, MOM của Microsft và HP Openview vv…
SNMP sử dụng giao thức UDP
UDP (User Datagram Protocol) là đối lập với TCP(Transmission Control Protocol). UDP nhanh hơn, nhưng không tin cậy. Nó thi hành và sử dụng đơn giản hơn là TCP.Tuy nhiên nó cung cáp nhiều chức năng cho phép 1 trạm quản lý tập trung có thể liên lạc với agent từ xa được đặt ở bất kì thiết bị được quản klý nào mà nó có thể liên lạc tới. Ngoài ra việc sủ dụng UDP sẽ giảm độ trễ trong mạng so với việc sử dụng TCP.
Hoạt động của SNMP
Có hai nhân tố chính trong SNMP: manager và agent. Manager là các phần mềm quản lý như HP Openview. Agent là các phần mềm SNMP chạy trong 1 hệ thống máy khách mà bạn đang giám sát.

snmp

Network Management Station (NMS)

Manager cũng được gọi là Network Management Station( NMS). Các chức năng khác của NMS bao gồm các đặc tính report, network topology mapping và lập tài liệu, các công cụ cho phép bạn giám sát traffic trên mạngvv…
Các SNMP Primitive
Bao gồm get, get-next và set. Manager dùng get primitive để nhận một tập thông tin đơn từ một agent. Dùng get-next nếu có nhiều hơn một item, khi dữ liệu manager cần nhận từ agent chứa đựng nhiều hơn một item, primitive này được dung để khôi phục chuỗi dữ liệu. Bạn có thể dụng set khi bạn muốn đặt một giá trị cụ thể. Manager có thể dùng primitive này để yêu cầu agent chạy trên thiết bị từ xa đặt một biến cụ thể cho giá trị hiện tại. Có hai primitive điều khiển mà responder (manager) dùng để trả lời lại đó là : get-response và trap. Một được dùng trong việc trả lời các yêu cầu trực tiếp (get-response) và một là asynchronous response nhằm thu các sự chú ý của các requester(trap). Mặc dù các sự trao đổi SNMP thường được khởi tạo bởi phần mềm manager , primitive này cũng có thể được sử dụng khi agent cần thông báo cho manager các sự kiện quan trọng, điều này thường được thông báo như một trap được gửi bởi agent đến NMS.
Management Information Base (MIB)
Loại dữ liệu agent và manager trao đổi được xác định bởi một database gọi là management information base (MIB). MIB là một nơi chứa thông tin ảo. Chú ý rằng nó là một cơ sở dữ liệu nhỏ và được đặt tại agent. Thông tin được thu thập bởi agent được lưu trữ trong MIB.
Theo VNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *