(+84) 463.28.7979

Skype giới thiệu Conversations Ads cho người dùng dịch vụ miễn phí


Skype được biết đến và sử dụng nhiều vì nó là một dịch vụ gọi VoIP tin cậy, đặc biệt là miễn phí nhưng thực tế đó sẽ bị thay đổi khi Skype hôm nay giới thiệu tính năng mới mà họ gọi là Conversations Ads (quảng cáo hội thoại). Không có gì khó hình dung ở đây cả, Conversations Ads sẽ hiển thị một mẩu quảng cáo nhỏ trong cửa sổ đàm thoại giữa hai người dùng Skype với nhau. Đáng chú ý, Conversations Ads chỉ dành cho những cuộc gọi âm thanh chứ không phải gọi video và chỉ có người dùng Skype miễn phí mới gặp phải những quảng cáo này, nếu bạn có Skype Credit hay trả tiền dịch vụ, bạn sẽ không bị làm phiền.

Hiện tại, chỉ Skype trên Windows mới có quảng cáo, phiên bản dành cho Mac hay các nền tảng di động chưa hỗ trợ Conversations Ads. Họ cũng hứa hẹn rằng những mẩu quảng cáo này không phát ra âm thanh, gây sao nhãng tới cuộc trò chuyện. Skype sẽ sử dụng dữ liệu về vị trí hiện tại, giới tính, tuổi tác để hiển thị quảng cáo cho phù hợp với ngữ cảnh. Nếu muốn, bạn có thể chặn Skype sử dụng thông tin về tuổi và giới tính cho Conversations Ads nhưng không thể làm điều đó cho dữ liệu vị trí.

Nguồn: Skype

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>