(+84) 463.28.7979

Snow Leopard 10.6.2 đã ra mắt


Bản nâng cấp Snow Leopard 10.6.2 đã được tung ra, ngay từ bây giờ bạn đã có thể update cho máy mình bằng cách chạy Software Update. Hoặc coi thêm chi tiết tại apple.com. Bản nâng cấp này tập trung vào sửa một số lỗi hệ thống (fix lỗi mất dữ liệu của tài khoản Guest) và nâng cao tính tương thích của phần mềm.

Chi tiết sửa lỗi bạn có thể coi thêm tại link sau: http://support.apple.com/kb/HT3874

* Khắc phục lỗi tự động log-out.
* Lỗi hiển thị trong Safari Top Sites
* Sửa lỗi tìm kiếm Spotlight không ra kết quả của Exchange contacts
* Sửa lỗi làm việc với NTFS và máy chủ WebDAV
* Sửa lỗi của menu mở rộng
* Thao tác với 4 ngón tốt hơn
* Sửa lỗi tắt bất thường của Mail
* Sửa lỗi của Address Book
* Nâng cao tính tương thích của iWork, iLife, Aperture, Final Cut Studio, MobileMe, và iDisk
* Sửa lỗi mất dữ liệu khi đăng nhập bằng tài khoản Guest

Link Down:

* Nâng cấp từ 10.6 (Combo): http://support.apple.com/downloads/D…ombo10.6.2.dmg
* Nâng cấp từ 10.6.1: http://support.apple.com/downloads/D…XUpd10.6.2.dmg

Snow Leopard

Theo Tt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>