(+84) 463.28.7979

So sánh Google Drive với Dropbox, SkyDrive, Box.net và iCloud


Dịch vụ lưu trữ file Google Drive đã chính thức xuất hiện vào sáng nay với 5GB dung lượng miễn phí. Vậy bạn có chọn nó không khi mà các dịch vụ lưu trữ khác cũng rất hấp dẫn như Dropbox hay Box.net? Mời các bạn xem qua bảng so sánh dưới đây giữa Google Drive với 4 dịch vụ lưu trữ nổi tiếng khác là Dropbox, SkyDrive, Box.net và iCloud về giá và các tính năng.

googledriveplatforms

Google Drive
Theo Engadget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *