(+84) 463.28.7979

So sánh hai danh sách với định dạng có điều kiện


Tính năng định dạng có điều kiện của Excel có khá nhiều công dụng. Giả sử bạn cần phải so sánh hai danh sách và xác định các mục khác nhau. Hình dưới đây cho thấy một ví dụ. Những danh sách này chứa văn bản, nhưng kỹ thuật này cũng làm việc với dữ liệu số.

Conditional Formatting

Danh sách đầu tiên là trong A2: B19, và phạm vi này được đặt tên là OldList. Danh sách thứ hai là trong D2: E19, và phạm vi được đặt tên là NewList. Những dãy được đặt tên bằng cách sử dụng Insert - Name – Define. Đặt tên phạm vi là không cần thiết, nhưng nó làm cho chúng dễ dàng hơn để làm việc với.

Như bạn có thể thấy, mục trong OldList không xuất hiện trong NewList được đánh dấu với một nền màu vàng. Mục trong NewList không xuất hiện trong OldList được đánh dấu với một nền xanh lá cây. Những màu sắc kết quả của định dạng có điều kiện.

Cách thực hiện

1. Bắt đầu bằng cách chọn OldList.

2. Chọn Format – Conditional Formatting.

3. Trong hộp thoại Conditional Formatting, sử dụng danh sách đổ xuống rồi chọn Formula is.

4. Nhập công thức sau:

=COUNTIF(NewList,A2)=0

5. Click nút Format và chỉ rõ định dạng để áp dụng khi điều khiện là True (trong ví dụ là nền màu vàng.

6. Click Ok.

Trong ô NewList sẽ sử dụng công thức định dạng có điều kiện tương tự.

1. Lựa chọn NewList.

2. Chọn Format – Conditional Formatting.

3. Trong hộp thoại Conditional Formatting, sử dụng danh sách đổ xuống rồi chọn Formula is.

4. Nhập công thức sau:

=COUNTIF(OldList,D2)=0

5. Click nút Format và chỉ rõ định dạng để áp dụng khi điều khiện là True (trong ví dụ là nền màu xanh.

6. Click Ok.

Cả hai công thức định dạng có điều kiện sử dụng chức năng COUNTIF. Chức năng này đếm số lần một giá trị đặc biệt xuất hiện trong một phạm vi. Nếu công thức trả về 0, nó có nghĩa là các mặt hàng không xuất hiện trong phạm vi. Do đó, các định dạng có điều kiện và màu nền của ô được thay đổi.

Ô tham chiếu trong hàm COUNTIF luôn luôn di động trên bên trái của vùng đã chọn.

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>