(+84) 463.28.7979

Sony Ericsson Việt Nam chính thức trở về với Sony Việt Nam


Sau khi công ty Sony Ericsson bị tập đoàn Sony mua lại thì họ đã bắt đầu quá trình chuyển đổi trở về với công ty mẹ sau khoảng 10 năm liên doanh. Hôm nay Sony Việt Nam chính thức công bố quá trình chuyển đổi đó đã hoàn tất, các nhân sự chủ chốt ở văn phòng đại diện Sony Ericsson Việt Nam cũng đã chuyển sang Sony Việt Nam ở bộ phận Sony Mobile Communications. Như vậy, từ nay Sony Việt Nam cũng sẽ đóng vai trò bảo hành cho các điện thoại Sony đồng thời sẽ nhập các điện thoại mới, bắt đầu là Sony Xperia P, U, S… và Xperia Go, Acro S, Ion cùng Neo L vào cuối tháng 7 tới.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>