(+84) 463.28.7979

Stampede: siêu máy tính mạnh nhất thế giới dùng coprocessor Intel Xeon Phi


Vào cuối tháng 3 vừa qua, siêu máy tính Stampede đã chính thức được lắp đặt xong và đưa vào hoạt động ở Trung tâm siêu máy tính Texas ở Austin, Mỹ. Stampede hiện nay là siêu máy tính lớn nhất thế giới sử dụng coprocessor Xeon Phi của Intel, cung cấp khả năng tính năng 10 Petaflops. Bên trong Stampede gồm có 12.800 CPU Intel Xeon E5 series và 6880 coprocessor Xeon Phi.

xeon phi

Stampede là kết quả của dự án được tài trợ bởi quĩ khoa học quốc gia Mỹ (NSF), người ta sẽ dùng siêu máy tính này để làm những việc phục vụ khoa học như dự đoán thiên tai (bão, lụt, động đất, sóng thần, lốc xoáy), mô phỏng các điều kiện thời tiết, mô phỏng hành vi con người, nghiên cứu bản đồ ADN và nghiên cứu không gian. NSF cho biết Stampede hiện là siêu máy tính mạnh nhất hiện nay trong các dự án do họ tài trợ, và nó là một trong 10 siêu máy tính mạnh nhất thế giới hiện nay, ngoài ra Stampede còn là hệ thống dễ truy cập và lập trình nhất, vì vậy nó sức mạnh của nó sẽ phục vụ được rất nhiều lĩnh vực nghiên cứu như nghiên cứu môi trường, không gian lẫn y khoa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *