(+84) 463.28.7979

Start Menu của Windows 8 Consumer Preview


Microsoft đã phát hành Windows 8 với một số thay đổi. Windows 8 CP  gần đây đã phát hành bao gồm hơn 100.000 thay đổi so với phiên bản trước đó. Điều đầu tiên bạn sẽ thấy trong Windows 8 là bao gồm màn hình Start mới và thiếu menu Start cũ.

Microsoft đã loại bỏ quả cầu bắt đầu hoặc nút Start và menu Start của Windows 8. Màn hình Metro bắt đầu mới phục vụ như là sự thay thế cho menu Start cũ. Trong Windows 8, cách nhấn phím logo Windows trên bàn phím sẽ xuất hiện màn hình Start Metro.

Mặc dù màn hình Start mới là khá tốt, nhưng hầu hết người dùng Windows không hài lòng với nó. Vì vậy, bạn không có lựa chọn nhưng để sử dụng tiện ích của bên thứ ba để có thể có được nút Start và menu Start trong Windows 8.

Start-Menu-for-Windows-8

ViStart là một chương trình nhỏ để có thể có được các tính năng menu Start trong Windows 8. Chương trình này sẽ thêm Start menu Windows 7 và hình quả cầu vào thanh tác vụ Windows 8. Và tốt nhất là bạn có thể mở trình đơn Start của bạn chỉ bằng cách nhấn phím logo Windows.

Sau khi cài đặt, một biểu tượng nhỏ của chương trình nằm trong vùng thông báo và cho phép bạn truy cập vào các tùy chọn ViStart. Bạn có thể truy cập vào Log Off, Switch User, Restart, Shutdown, Stand By, Hibernate bằng cách nhấn chuột phải vào biểu tượng  ViStart của khu vực thông báo . Người dùng đang thiếu menu Start trong Windows 8 nên dùng thử chương trình này.

Start-Menu-for-Windows-8

Xin lưu ý rằng thiết lập ViStart sẽ thử cài đặt thanh công cụ Babylon hoặc IncrediBar và Registry Cleaner Pro trong khi cài đặt sản phẩm. Nếu bạn không quan tâm đến thanh công cụ, bỏ chọn cài đặt tùy chọn thanh công cụ Babylon trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Khi bạn thấy màn hình Registry Cleaner Pro, chỉ cần nhấp vào nút decline để cài đặt ViStart không có Registry Cleaner.

Download ViStart

Theo Windowsclb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>