(+84) 463.28.7979

StatCounter: Chrome dẫn đầu thị trường trình duyệt thế giới với 34% thị phần


Hãng thống kê StatCounter mới đây đã công bố kết quả theo dõi thị phần các trình duyệt web phổ biến hiện nay trên phạm vi thế giới. Tính đến hết tháng 7, trình duyệt Chrome giữ vị trí số 1, với 34% thị phần toàn cầu. Theo sát nút phía sau là phần mềm nổi tiếng Internet Explorer của Microsoft, đạt mức thị phần 32%. Vị trí thứ 3 thuộc về FireFox (24%), trong khi 2 trình duyệt còn lại là Safari và Opera lẹt đẹt ở mức dưới 10% thị phần. Quá trình thống kê của StatCounter được thực hiện trong vòng 1 năm, bắt đầu từ tháng 7/2011. Tại thời điểm đó, Internext Explorer vẫn còn nắm giữ đến hơn 40% thị phần duyệt web toàn cầu, bỏ xa các đối thủ còn lại như FireFox hay Chrome, với thị phần đều dưới 30%. Nhìn vào đồ thị ta cũng có thể thấy, sau 1 năm, chỉ có Chrome và Safari là gia tăng được thị phần, còn 3 trình duyệt còn lại đều bị giảm, trong đó giảm mạnh nhất là Internet Explorer. Microsoft sẽ khó mà thấy vui được khi xem kết quả thống kê của StatCounter.

StatCounter
Nguồn: StatCounter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>