(+84) 463.28.7979

Strategy Analytics: Nokia dẫn đầu thị trường điện thoại


Nokia dẫn đầu thị trường điện thoại thế giới năm 2011, Apple dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh quý 4 năm 2011. Báo cáo mới đây của Stradegy Analytics cho hay. Báo cáo này ra ngay sau một loạt báo cáo cuối năm của Apple, Nokia, Samsung, Motorola. Tổng số điện thoại được tiêu thụ trong năm qua là 1,5514 tỉ chiếc tăng 14,1% so với năm ngoái. Trong năm 2011 Nokia đã bán ra 417,1 triệu chiếc điện thoại , tiếp tục đứng đầu danh sách các hãng có số điện thoại bán ra nhiều nhất, riêng trong quý 4 vừa qua Nokia bán ra 113,5 triệu chiếc. Samsung đứng thứ 2 với 327,4 triệu chiếc điện thoại được bán ra.

Về điện thoại thông minh trong quý 4 năm 2011, Apple dẫn đầu với 37 triệu chiếc iPhone được bán ra, theo sát là Samsung với 36,5 triệu chiếc và Nokia đứng thứ 3 với 19,6 triệu chiếc.

Nokia
Số đã được làm tròn, nguồn: Strategy Analytics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>