(+84) 463.28.7979

Symbian 3 PDK chính thức được cung cấp cho lập trình viên


Đúng một tháng sau khi cung cấp phiên bản hoàn chỉnh đầu tiên của hệ điều hành Symbian^3, bộ công cụ lập trình dành cho các nhà phát triển sản phẩm trên nền tảng mới này đã chính thức được cung cấp tại trang chủ của Hiệp hội Symbian.

Symbian_3_PDK

Có tên đầy đủ là Symbian^3 Product Development Kit (PDK 3.0.0), bộ công cụ này đính kèm đầy đủ các thư viện lập trình cần thiết, hỗ trợ nền tảng xử lý phần cứng ARMv5 cũng như đầy đủ bản quyền mã nguồn phát triển từ Eclipse Public.

* Để tải về bộ PDK nói trên, bạn cần đăng ký tài khoản lập trình viên tại đây .

Theo TT/BetaNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>