(+84) 463.28.7979

Tạo ống macro từ lens kit 18-55mm


Sử dụng nhiều thao tác khá tỉ mỉ, chiếc ống kit rẻ tiền trong phút chốc đã biến thành ống SuperMacro đáng giá.

Ngay sau khi hoàn thành, chiếc ống kit 18-55 mới đã có thể sử dụng tốt trên chiếc 5D của Canon.

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *