(+84) 463.28.7979

Tạo đĩa System Repair trong Windows 7


Tôi không biết khi nào bạn sẽ có thảm họa máy tính tiếp theo của bạn nhưng tôi chắc chắn bạn sẽ có một. Bạn có thể chắc chắn rằng cuối cùng bạn sẽ bị một trong những vấn đề sau đây:

•    Mất điện
•    Nhiễm virus
•    Một lỗi trong hệ điều hành của bạn
•    Một Driver bị lỗi

Khi có bất kỳ thay đổi một tập tin hệ thống hay cài đặt, mà nó có thể làm cho hệ thống của bạn với hành vi không ổn định. Vì lý do này, chúng ta cần tạo các công cụ sao lưu và sửa chữa. các công cụ sao lưu tạo bản sao của hệ thống của bạn trong khi các tiện ích sửa chữa cố gắng sửa chữa hệ thống của bạn.

Vì bạn sẽ không được sao lưu mỗi phút của thời gian, có thể có một số thay đổi mà không phải là bản sao lưu cuối cùng, do đó nó luôn luôn là quan trọng đối với nỗ lực đầu tiên để sửa chữa máy tính. Chỉ khi nó thất bại, sau đó bạn tiến hành khôi phục lại bản sao lưu của bạn (và mất một số thay đổi chưa được lưu).

Chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết cho việc sao lưu hệ thống của bạn vì nó đã được giới thiệu ở bài tạo một file ảnh sao lưu hệ thống trong Windows 7 rất chi tiết. Những gì chúng tôi sẽ làm là đi qua các bước bạn cần làm để tạo ra một đĩa sửa chữa hệ thống mà bạn có thể sử dụng để sửa chữa hệ thống của bạn.

Tạo một đĩa Sửa chữa hệ thống

Lưu ý : Tiện ích sửa chữa hệ thống được bao gồm trong  DVD cài đặt Windows 7. Hướng dẫn này rất hữu ích cho những người không sở hữu đĩa DVD cài đặt (hệ điều hành được cài đặt sẵn trong hệ thống của bạn) và muốn tạo một đĩa CD hệ thống sửa chữa riêng.

Trước khi bạn tiến hành, chèn một đĩa CD trắng / DVD vào CD-ROM của bạn để cho hệ thống, để tạo một đĩa sửa chữa hệ thống.

Vào menu Start, gõ ” repair “(không có dấu ngoặc kép) trong ô tìm kiếm. Chọn ” Create a System Repair Disk

Bạn sẽ thấy những hình ảnh sau đây. Chọn Create Disc.

Windows 7 sẽ bắt đầu để chuẩn bị các file cần thiết.

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *