(+84) 463.28.7979

Tạo Drop list trong Excel 2007


Sử dụng thả xuống danh sách trong excel có thể cải thiện rất nhiều cho việc nhập dữ liệu của bạn trong excel. Drop list cho phép bạn để cho phép người dùng lựa chọn các giá trị từ một phạm vi quy định. Việc tạo Drop list trong excel là khá là dễ dàng, bạn không cần phải viết một macro hoặc sử dụng bất kỳ mã VBB nào. Việc đơn giản chỉ là thực hiện bằng cách chọn vài lựa chọn mà thôi.

DropList-Excel-2007

Hình 1: Bảng tính khi chưa tạo Drop List.

B1: Trước hết bạn mở một bảng tính và tạo ra các giá trị mà bạn muốn sử dụng trong drop List sau đó chọn vị trí mà bạn muốn tạo Drop List, sau đó chọn Data Validation… từ thẻ Data trên thanh Robin.

DropList-Excel-2007

Hình 2: Lựa chọn Data Validation…

B2: Trong cửa sổ Data Validation, lựa chọn List trong Allow, trong ô Source: bạn click vào mũi tên sau đó lựa chọn các giá trị bạn vừa nhập.

DropList-Excel-2007

Hình 3: Data Validation.

DropList-Excel-2007

Hình 4: Lựa chọn danh sách giá trị.

DropList-Excel-2007

Hình 5: Dải giá trị bạn vừa chọn.

B3: Nhấn Ok và bạn sẽ thấy Drop list như hình sau.

DropList-Excel-2007

Hình 6: Drop List.

Theo Windowsclb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>