(+84) 463.28.7979

Tạo mới một văn bản trong word 2007


Khi mới bắt đầu mở Word, thông thường Word sẽ tạo sẵn cho bạn một trang văn bản trống. Bạn có thể bắt đầu việc nhập liệu ngay trên trang này, tuy nhiên nếu bạn đã đóng trang này lại thì tất nhiên là bạn phải tự tạo một trang mới.

Ðể tạo một trang vãn bản mới trong môi trường Word 2007 bạn thao tác:

• Chọn vào biểu tượng trên góc trái của cửa sổ Word 2007.

• Một menu lệnh hiển thị, bạn chọn lệnh New.

create_word_2007_1

Hình 1.

Hộp thoại New Document hiển thị:

• Ðể tạo mới một vãn bản trống, bạn chọn vào lệnh Blank and recent.

o Bạn chọn tiếp vào Blank Document.

o Nhấn vào lệnh Create.

create_word_2007_2

Hình 2:

• Tạo mới một vãn bản theo các mẫu, bạn chọn vào lệnh Installed Templates.

o Một cửa sổ các mẫu hiển thị, bạn chọn một mẫu thích hợp.

o Nhấn vào lệnh Create.

create_word_2007_3

Hình 3.

• Ngoài ra, nếu bạn có nối mạng Internet, bạn có thể chọn các mẫu trong mục Microsoft Office Online để tải về các mẫu được tạo sẵn từ trang Web Microsoft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *