(+84) 463.28.7979

Tạo mục lục trong Word 2007 hoặc Word 2010


Khi bạn tạo bất kỳ tài liệu nào với Microsoft Word hoặc với bất kỳ trình soạn thảo khác thì bạn cũng sẽ cần phải tạo ra mục lục cho tài liệu đó.

Đây là một trang chỉ mục có chứa liên kết đến các phần khác nhau của tài liệu. Mục lục làm cho văn bản dễ đọc hơn bằng cách cho phép người dùng nhanh chóng di chuyển đến các phần mà họ đang quan tâm. Ở đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để tạo ra mục lục trong Word 2010 hay Word 2007.

Cách dễ nhất để tạo ra mục lục (viết tắt là TOC – Table of Contents) trong Microsoft Word 2007 hoặc Word 2010 là chúng ta sử dụng nhóm styles được xây dựng sẵn. Những Style ở đây được xác định trước với các định dạng được áp dụng cho một nhóm và Microsoft Word cung cấp các Style được xây dựng từ Heading 1 đến Heading 9. Bạn có thể tạo mục lục dựa trên tuỳ chọn Style mà bạn đã áp dụng. Hoặc bạn có thể gán các cấp độ nội dung văn bản cá nhân. Các bước dưới đây sẽ hướng dẫn bạn tạo ra bảng nội dung từ các thư viện Style trong Microsoft Word.

Các tạo mục lục

Bước đầu tiên trong việc tạo ra một Table Of content đơn giản là đánh dấu các mục lục bằng cách lựa chọn Style xây dựng sẵn.

Đánh dấu các mục lục

  • Lựa chọn chuỗi ký tự bạn muốn nó xuất hiện trong bảng mục lục.
  • Trên thẻ Home, trong nhóm Style, click vào Style bạn muốn. Ví dụ, nếu bạn lựa chọn chuỗi ký tự bạn muốn như là tiêu đề chính, click vào style gọi là Heading 1 trong ô Quick Style. Nếu bạn không nhìn thấy style bạn muốn, click vào mũi tên để mở rộng Quick Style. Nếu Style bạ muốn không xuất hiện trong Quick Style, bạn có thể nhấn Ctrl + Shift + S để mở Apply Style trong Task pane. Dưới Style name, click Style bạn muốn

word-heading-styles

Chèn và tạo mục lục

  • Click vào vị trí bạn muốn chèn mục lục. Mục lục thường chèn vào ký tự đầu tiên trong tài liệu Word.
  • Trên thẻ Reference trong nhóm Table of contents, click Table Of contents và sau đó click vào Style bạn muốn áp dụng.

table-of-contents

Nếu bạn có một tài liệu rất lớn với các bộ phận khác nhau và tiểu mục, bạn cũng có thể chọn để có một mục lục cho các phần chính, vào lúc bắt đầu của tài liệu, và mục lục cho từng phần một (được tham chiếu từ chính TOC).

Nếu bạn muốn chỉ định nhiều lựa chọn hơn – ví dụ, có bao nhiêu mức độ hiển thị – nhấp vào “Insert Table of Contents để mở bảng hộp thoại Table of Contents.

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>