(+84) 463.28.7979

Tạo nhóm bạn bè trên Facebook theo kiểu Google+


Với dịch vụ Circle Hack, bạn có thể dễ dàng tổ chức bạn bè trên Facebook của mình thành nhóm trong vòng tròn (Circle) theo kiểu Google+.

Một website mới tên là Circle Hack sử dụng định dạng kéo-và-thả tương tự như các “vòng tròn” (Circle) trên Google+, cho phép bạn tổ chức bạn bè trên Facebook của mình thành nhiều danh sách một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bốn kỹ sư của Facebook đã xây dựng website này, mặc dù nó không phải là một sản phẩm Facebook chính thức, theo TechCrunch.

Circle Hack mới thực hiện công việc khá giống tính năng Circle của Google+: Nó được chia thành 2 phần, phần trên là tất cả bạn bè trên Facebook của bạn (hiển thị thông qua tên và ảnh hồ sơ của họ), phần dưới là nơi bạn tạo ra các Circle mới. Mỗi phần đều có thanh cuộn riêng và thậm chí bạn có thể thay đổi kích thước các phần bằng cách nhấn vào đường phân chia giữa 2 phần.

group facebook

Đây là cách bạn sử dụng:

Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn, cấp quyền (authorize) cho website Circle Hack giống như bạn làm với bất kỳ ứng dụng Facebook nào khác. Sau đó bắt đầu kéo bạn bè của bạn vào các Circle bên dưới. Bạn có thể chọn từng người riêng lẻ hoặc nhiều người cùng một lúc. Circle Hack thậm chí còn bao gồm một chiếc kẹp giấy đồ họa tương tự như Google+, cho thấy có bao nhiêu người đang được bạn kéo vào Circle hiện tại.

Một khi bạn đã tổ chức Circle xong, nhấn vào liên kết “Create list” (Tạo danh sách) xuất hiện ở trung tâm của vòng tròn Circle mới để đặt tên cho nó. Sau khi đặt tên xong, công việc hoàn tất. Trong lần mở Facebook tiếp theo, bạn sẽ thấy danh sách mới được tạo ra như một tùy chọn trong phần “Friends” và phần Privacy Settings (thiết lập riêng tư) của bạn.

Có một số hạn chế bạn nên biết: Circle Hack không cho phép bạn xóa một danh sách bạn bè và bạn không thể loại bỏ một người nào đó khỏi danh sách một khi bạn đã thêm vào. Để làm điều đó, bạn sẽ phải mở Facebook và chỉnh sửa các danh sách mới của bạn ở đây.

Theo PCworld

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>