(+84) 463.28.7979

Tạo phân vùng HDD dùng chung cho MacOS X và WinXP, 100% boot được WinXP


Ở đây tôi muốn đề cập đến việc tạo phân vùng dùng chung cho cả MacOSX và WinXP (WinXP được cài từ Bootcamp) trên ổ đĩa HDD gắn trong của MacBook Pro.

Cách làm dưới đây đã được thực hiện thành công 100% trên MacBook Pro 13″ Summer 2009, rất nhanh chóng.

Thông thường anh em khuyên nên chia thành 3 phân vùng: (1) MacOS Cài MacOS; (2) Data – dùng chung; (3) WinXP – Cài WinXP.

Cách làm thông thường:
1. MacOS đã được cài sẵn
2. Dùng Bootcamp tạo phân vùng để cài WinXP (có thể là 32GB, …)
3. Cài WinXP ngay từ MacOS
4. Sau khi cài WinXP xong, khởi động lại vào MacOS
5. Dùng Disk Utility tạo phân vùng Data để dùng chung từ phân vùng dành cho MacOS, dung lượng tùy chọn, định dạng Mac (nếu khởi động từ MacOS DVD, rồi vào Disk Utility để tạo phân vùng, có thể tạo được bất kỳ định dạng nào: Mac hoặc MS-DOS).

Vấn đề:
Khi khởi động vào WinXP thì hiện LOGO WinXP, sau đó là màn hình xanh lóe lên rồi tắt. Không vào được WinXP.

Nguyên nhân: Nằm trong file boot.ini của WinXP. File này chứa thông tin về partition cài WinXP. Thông thường với cách cài đặt như trên, nó có nội dung như sau:

[boot loader]

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)WINDOWS=”Microsoft Windows XP Professional” /noexecute=optin /fastdetect

Khi ta chưa tạo thêm phân vùng dùng chung, HDD có 3 phân vùng 1 được sử dụng bởi hệ thống, phần 2 được cài MacOS phần 3 – partition(3) cài WinXP
Khi ta tạo thêm phân vùng dùng chung, phân vùng thực tế chứa WinXP sẽ là partition(4) -> đương nhiên khi khởi động WinXP theo đường dẫn trong file boot.ini nguyên thủy, hệ thống sẽ không tìm được phân vùng chứa WinXP và kết quả là màn hình xanh chết chóc.

Giải quyết:
Cách giải quyết đã rõ ràng: sửa đổi nội dung của file boot.ini thành:

[boot loader]

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)WINDOWS=”Microsoft Windows XP Professional” /noexecute=optin /fastdetect

Bây giờ có thể khởi động vào bất cứ đâu MacOS hoặc WinXP.

Tóm lại, trình tự thực hiện (trường hợp chỉ tạo lập 01 phân vùng dùng chung cho):

1. Cài đặt MacFuse và NTFS-3G để truy nhập được vào phân vùng cài đặt WinXP.
2. Tạo phân vùng dùng chung cho cả MacOS và WinXP bằng Disk Utility trong MacOS khởi động từ HDD.
3. Mở file Bootcampboot.ini và sửa partition(3) thành partition(4), ghi lại, thoát.
4. Khởi động lại vào WinXP thôi ….!

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Tinhte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>