(+84) 463.28.7979

Tạo tài khoản người dùng trong Ubuntu 9.10


Bài viết này hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản người dùng trong Ubuntu 9.10 bằng cách sử dụng công cụ Terminal hoặc giao diện đồ hoạ.

1. Sử dụng công cụ Terminal:

Chú ý: Bạn phải đăng nhập vào tài khoản root hoặc bạn phải sử dụng lệnh sudo để tạo tài khoản.

– Bạn đăng nhập vào Ubuntu bạn click vào Applications >> Accessories >>Terminal (hình 1).

Account Ubuntu

Hình 1.

– Trong cửa sổ Terminal, để tạo tài khoản người dùng bạn gõ lệnh sau và nhấn Enter.

tdnguyenitvn@tdnguyenitvn-desktop:~$ sudo useradd itnews-com-vn

– Để tạo mật khẩu cho người dùng bạn mới tạo, trong cửa sổ Terminal bạn sử dụng lệnh sau và nhấn Enter sau đó bạn nhập mật khẩu mới và xác nhận và nhấn Enter.

tdnguyenitvn@tdnguyenitvn-desktop:~$ sudo passwd itnews-com-vn
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
tdnguyenitvn@tdnguyenitvn-desktop:~$

2. Tạo tài khoản người dùng bằng giao diện đồ hoạ.

– Sau khi đăng nhập vào hệ điều hành, bạn click vào System >> Administration >> Users and Groups (hình 2).

Users and Groups

Hình 2. Mở Users and Groups.

– Trong trang Users Settings bạn click vào nút Add User (hình 3).

Users and Groups

Hình 3: Tạo tài khoản người dùng.

– Cửa sổ New user account hiện ra và bạn cần điền vào một số thông tin sau:

Username: Tên tài khoản người dùng.
Password: mật khẩu của tài khoản người dùng.

Sau đó click Ok và click Close để đóng cửa sổ Users setttings.

Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *