(+84) 463.28.7979

Tạo thư mục Shortcut Metro Apps trên Desktop của Windows 8


Chúng ta đều biết rằng Windows 8 đi kèm với một loạt ứng dụng Metro và luôn luôn có thể tải về thêm nhiều ứng dụng từ Windows Store. Như bạn đã biết, các ứng dụng này Metro chỉ có thể được đưa ra từ màn hình Start (không có menu Start trong Windows 8) và với các thiết lập mặc định, người dùng không thể tạo một shortcut của ứng dụng Metro trên Desktop.

Mặc dù người dùng có thể khởi động một ứng dụng bằng cách nhanh chóng chuyển sang đổi màn hình Start, nó sẽ không được tốt nếu có một tùy chọn để tạo ra một shortcut ứng dụng trên Desktop để chúng ta có thể khởi động nó mà không cần phải chuyển đến màn hình Start. Trong khi nó không thể Create Shortcut hoặc Send To đến ứng dụng Metro, một cách giải quyết nhỏ là có sẵn khởi động các ứng dụng Metro từ Desktop.

Lần đầu chúng tôi tiên phát hiện ra cách làm thế nào để tùy chỉnh giao diện người dùng mặc định của ứng dụng Metro và bây giờ nó là thời gian để hiển thị để khởi động những ứng dụng Metro ngay từ máy tính để bàn. Đơn giản chỉ cần làm theo các hướng dẫn dưới đây để tạo một thư mục trên Desktop có chứa tất cả các ứng dụng Metro.

Bước 1: Chuyển sang chế độ màn hình Desktop, sau đó click chuột phải vào Desktop rồi lựa chọn New và sau đó chọn Shortcut.

Metro Apps Windows 8

Bước 2: Trong cửa sổ Wizard bạn gõ đường dẫn sau:

%windir%\explorer.exe shell:::{4234d49b-0245-4df3-b780-3893943456e1}

Metro Apps Windows 8

Bước 3: Click Next, nhập tên Apps Metro cho Shortcut mới và sau đó nhấn Finish để tạo thư mục trên Desktop.

Metro Apps Windows 8

Bước 4: Từ bây giờ, bạn có thể chỉ cần đơn giản là click đúp vào thư mục bạn vừa tạo trên Desktop để mở ứng dụng Metro.

Metro Apps Windows 8

Chúc may mắn!!

Theo W8forums.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>