(+84) 463.28.7979

Tạo thêm tài khoản Email Account trong Outlook 2007


Bạn có thể thêm tài khoản e-mail vào Outlook của chính bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn kiểm tra công việc của bạn từ tài khoản email cá nhân qua Outlook hoặc nếu quý vị theo dõi một bí danh của e-mail, như một bí danh hỗ trợ. Hồ sơ của bạn có thể bao gồm chỉ có một tài khoản Exchange Server, nhưng nó có thể chứa nhiều HTTP, IMAP và các tài khoản POP3.

Mẹo: Nếu Profile của bạn bao gồm nhiều tài khoản email, bạn có thể chọn tài khoản mà bạn muốn sử dụng mỗi khi bạn gửi một thông điệp e-mail. Trong tiêu đề tin nhắn, nhấn vào nút Account và sau đó trong danh sách này bạn nhấp vào tài khoản mà bạn muốn gửi email. Nút Account có thể thấy rõ chỉ khi nhiều tài khoản được cấu hình trong một cấu hình Outlook.

Trong bài tập này, bạn sẽ thêm một HTTP, IMAP hoặc tài khoản POP3 e-mail vào Outlook của bạn.

Bạn cần chắc chắn rằng bạn đang có tất cả các thông tin cần thiết cho việc thiết lập tài khoản trong bài hướng dẫn này.

1. Trên menu Tool, click Account Setting.


Hình 1: Cửa sổ Account Setting.

2. Trên thẻ Email, click New và thuật sỹ Add New E-mail Account sẽ bắt đầu.


Hình 2:

Mặc dù Microsoft Exchange được thể hiện như một lựa chọn, nhưng bạn không thể cấu hình nhiều hơn một tài khoản Exchange Server cho mỗi cấu hình.

3. Tại trang Choose E-mail Service, bạn chọn Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP và click Next.

4. Trên trang Auto Account Setup, bạn nhận tên hiển thị, địa chỉ email và mật khẩu cho tài khoản bạn muốn cấu hình và sau đó click Next.

Hình 3.

Outlook thành lập kết nối mạng và tìm kiếm cài đặt máy chủ. Sau khi định vị các máy chủ và phê chuẩn tên người dùng và mật khẩu của bạn, Outlook sẽ hiển thị một thông báo xác nhận.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *