(+84) 463.28.7979

Tắt tính năng đánh dấu chương trình mới cài đặt trên Start Menu Windows 7


Theo mặc định, Windows 7 sẽ làm nổi bật bất kỳ ứng dụng nào mới (Highlighting New Programs) được cài đặt trên thanh “Start menu với nền màu vàng. Một khi ứng dụng đã được chạy, màu vàng nổi bật sẽ biến mất. Điều này có thể hữu ích để giúp một số người dùng xác định vị trí các ứng dụng mới, nhưng nhiều người dùng cũng sẽ muốn vô hiệu hóa tính năng này.

Để ngăn chặn chức năng này, click chuột phải trên thanh tác vụ và chọn “Properties”:

Custome-windows

Sau đó click “Start Menu” tiếp đến click vào “Customize..”

Custome-windows

Bạn kéo thanh trượt xuống phía dưới và bỏ chọn “Highlight Newly Installed Programsvà click OK.

Custome-windows

Bạn có thể đóng cửa sổ còn lại và bạn sẽ thấy rằng các ứng dụng sẽ không còn đánh dấu vào trình đơn bắt đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>